عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

5 روش دسته بندی بلبرینگها و بررسی تفاوت های رده بندی آنها

تقسیم بندی انواع بلبرینگ ها

انواع بیرینگ ها‌ی غلطشی با توجه به طراحی و موارد کاربرد دسته بندی شده اند مشخصه اصلی تمایز بین بیرینگ های شعاعی از بیرینگ های محوری راستای اعمال بار اصلی به آنها میباشد و همچنین شکل اجزای غلتنده نشانه اصلی تمایز بین بلبرینگ ها و رولبرینگ ها میباشد

مشخصه مهم دیگر جهات مهار کردن حرکت شفت توسط  شفت است  مثلا آیا بیرینگ امکان جابه جایی محوری به شفت میدهد؟ یا آیا بیرینگ اجازه حرکت زاویه ایی می دهد تا بتواند خود را با انحراف شفت به هنگام دوران رینگها تطبيق دهد؟ لطفاً تا پایان مقاله سیر تا پیاز بلبرینگ ها با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را بدهیم .

پاسخ به این سوال مشخص میکند که بیرینگ از نوع بلبرینگ است یا رولبرینگ ” تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ ” را در اینجا میتوانید مطالعه کنید .