عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انواع روان کننده ها

انواع روان کننده ها
تامین انواع گریس و روغن با برندهای معروف 
SKF – FAG – SHELL – ALVANIA – TOTAL – ETC- …
جهت روانکاری خطوط صنعتی و بلبرینگ ها در دماهای مختلف