عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

چرا برخی رولبرینگ را به بلبرینگ ترجیح می دهند ؟

همان طور که در پست قبلی اشاره شد، بلبرینگ های به کار رفته در صفحات لرزلننده تحت بارهای خیلی سنگین و سرعت های بالا قرار دارند. در این میان به دلیل ماهیت ضربه ای برخی از نیروهای وارد بر این بلبرینگ ها، این عامل نسبت به عامل سرعت از اهمیت بیشتری برخوردار است و در نتیجه در اغلب موارد، طراحان صفحات لرزاننده، استفاده از رولربلبرینگ ها را نسبت به استفاده از بلبرینگ ها ترجیح می دهند. بلبرینگ های موجود در صفحات لرزاننده، مجبور به تحمل مقادیر بالای ناترازی زاویه ای می باشند و با توجه به این که ناترازی یکی از عوامل اصلی خرابی زودهنگام بلبرینگ ها است، ضروری است که از بلبرینگ هایی استفاده شود که قادر به تحمل مقادیر قابل توجه ناترازی باشند.از بین رولربلبرینگ های مختلف، رولربلبرینگ های استوانه ای، سوزنی و مخروطی نسبت به ناترازی زاویه ای بسیار ضعیف بوده و در صورت وقوع آن به شدت آسیب می بینند. رولربلبرینگ های توریدال، مقادیر بالاتری از ناترازی را تحمل می نمایند، ولی بهترین عملکرد از نظر تحمل ناترازی مربوط به رولربلبرینگ های کروی (بشکه ای) می باشد.(ذکر این نکته ضروری است که رولربلبرینگ های کروی و بشکه ای، دو نوع متفاوت از بلبرینگ ها می باشند. ولی به دلیل شباهت هایی که به یکدیگر دارند، در ایران اغلب از عبارت «بشکه ای» برای هر دو نوع بلبرینگ استفاده می گردد).با توجه به مجموعه موارد ذکر شده، مناسب ترین نوع بلبرینگ برای استفاده در صفحات لرزاننده، رولربلبرینگ کروی (بشکه ای) می باشد. اما رولربلبرینگ های کروی (بشکه ای) مورد استفاده در صفحات لرزاننده، باید دارای ویژگی های به خصوصی باشند که در پست های بعدی به آن ها اشاره می نماییم.