عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نكاتي در مورد جابجايي بلبرينگ هاي بزرگ

 بهتر است هميشه  از دستكش و تجهيزات جا بجايي و بلند كردن، كه براي نصب‌كردن و بيرون آوردن

بلبرينگ هاطراحي شده‌اند، استفاده كنيد. اين كار همانطور كه  باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌شود باعث خستگي كم‌تر، خطر كم‌تر و احتمال بروز صدمات بدني را كاهش مي‌دهد.
به دلايل فوق استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و روغن هنگام جا بهجايي بلبرينگ  گرم و آغشته به روغن توصيه مي‌شود. اين دستكش‌ها بايد سطح خارجي با دوم و سطح داخلي نرم و ضد حساسيت داشته باشد
بلبرينگ هاي  بزرگ و يا سنگين معمولاً مشكل ساز مي‌باشند. زيرا نمي‌توان آن‌ها را به شكلي امن به كمك يك يا دو نفر جا به جا نمود. مي‌توان تجهيزات مناسب براي حمل و بلند كردن بلبرينگ ها در كارگاه ساخت. ابزار جا به جايي بيرينگ‌ها  از اين تجهيزات مي‌باشد كه بيشتر مشكلات را حل نموده و جا به جايي، نصب و بيرون آوردن بيرينگ‌ها  را بر روي شف آسان مي‌كند.
براي جا به جايي بابرينگ و رولبرينگ هاي بزرگ آن‌ها را بايداز يك نقطه اويزان نمود. اما بايد از نوار فولاديا كمربند اليافي و نخي استفاده نمود. قراردادن يك فر بين حلقه بلند كننده و كمربند نصب بلبرينگ SKF بر روي شفت را ساده مي‌كند.


براي سهولت در بلندكردن مي‌توان در بلبرينگ هاي SKF بزرگ بنا به درخواست بر روي سطح جانبي رينگ سوراخ  زروه شده‌اي ايجاد كرد. اندازه اين سوراخ‌ها به ضخامت رينگ بستگي دارد. بنابراين تنها بلند كردن بيرينگ و اجزاي آن از طريق پيچ‌هاي كه در اين سوراخ‌ها قرار مي‌گيرند، امكان‌پذير است همچنين نيرو بايد عمود بر رينگ به پچ‌ها وارد آيد و در صورت اعمال نيرو به صورت‌ زاويه‌دار به اتصالات قابل تنظيم مناسب نياز مي‌باشد.
هنگام نصب نشيمنگاه بزرگ بر بلبرينگ SKF كه قبلاً بر روي شفت  نصب شده است، آويزان كردن نشيمنگاه از سه نقطه به شكلي كه طول يكي از آويزها قابل تنظيم باشد توصيه مي‌شود. با اين روش مي‌توان نشيمنگاه را با بلبرينگ هاي سنگين به طور دقيق همراستا كرد.