عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مونتاژ بلبرینگ به چه ترتیبی صورت میگیرد؟

اکنون تمام قطعات ساخته شده اند و لازم است که باهم مونتاژ شوند . ابتدا رینگ داخلی، داخل رینگ خارجی قرار می گیرد به طوری که فقط از یک سمت تا حد امکان به هم نزدیک شوند. این فضای ایجاد شده باعث می شود که فضای مناسب برای قرار گیری ساچمه هابین دو رینگ ایجاد شود. پس از قرار گیری تعداد لازم ساچمه و مرتب شدن آن ها به فواصل مساوی، قفسه ها نصب می شوند که ساچمه ها را از هم دور (در همان فواصل یکسان ) نگه دارند .قفسه های پلاستیکی فقط به هم چسبیده می شوند، درحالی که قفسه های فلزی به هم پرچ می شوند . اکنون بلبرینگ مونتاژ شده را با ماده ضد زنگ می پوشانند و پس از بسته بندی روانه بازار می کنند.