عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دقت بلبرینگ Precision of bearing

دقت بلبرینگ Precision of bearing بلبرینگ بر حسب شرایط کارکرد از قبیل سرعت دورانی، میزان بار وارده و دمای کارکرد با دقت‏های متفاوتی تولید می‏شوند، معمولاً برای شرایط نرمال کارکرد (دما، فشار و سرعت)، برینگ‏ها با دقت کلاسه نرمال تولید می‏شوند. سایر کلاس‏های دقت برینگ‏های تولیدی به شرح ذیل می‏باشد که بصورت پسوند در ادامه شماره تایپ برینگ آورده می‏شود. P6 : دقت بلبرینگ مطابق ISO class 6 P5 : دقت بلبرینگ مطابق ISO class 5 (بیشتر از P6) P4 : دقت بلبرینگ مطابق ISO class 4 (بیشتر از P5) EP : دقت افزایش یافته جهت نیازمندیهای با کاربردهای ویژه SP : دقت ویژه با دقت ابعادی مشابه P5 و دقت چرخشی مشابه P4 UP : دقت فوق‏العاده با دقت ابعادی مشابه P4 و دقت چرخشی بیشتر از