عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ها به چند بخش تقسیم بندی میشوند؟

بلبرینگ ها اصولا به دو بخش BALL که همان ساچمه هست و bearing که یاتاقان یا بالشتک تقسیم می شوند . بلبرینگ ها بصورت کلی به 5 دسته تقسیم می شوند : 1. بلبرینگ های شیار عمیق 2. بلبرینگ های تماس زاویه ای 3.بلبرینگ های کف گرد : بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه ، بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه 4. بلبرینگ های خود تنظیم 5.بلبرینگ ایگرگ : این نوع بلبرینگ ها نوع تغییر شکل یافته بلبرینگ های شیار عمیق هستند.