عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ضد زنگ

بلبرینگ ضد زنگ
بلبرینگ استیل ضد زنگ مخصوص استفاده در صنعت مواد غذایی
امروزه سیستم های مدیریت ایمنی غذایی از قبیل HACCP، از اهمیت روزافزونی در تولید مواد غذایی برخوردارند. این حقیقت بدین معنا است که قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد غذایی باید یا با درجه غذایی باشند و یا به نحوی قابل تشخیص باشند که از نفوذ هر گونه مواد خارجی به درون مواد غذایی پیشگیری شود. چرا که بسیاری از فراخوانی های مواد غذایی به دلیل احتمال وجود اجسام سخت یا تیز در آن ها می باشد.