عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ خودتنظیم چه قابلیتی دارد؟

بلبرینگ ها‌ی خود تنظیم بلبرینگ ها‌ی خود تنظیم همانطور که از نام آن پیدا است قابلیت تنظیم در شرایط ناهمراستایی شفت را دارد ، در نتیجه مشکل هم راستا نبودن نشیمنگاه بلبرینگ عدم توازی شفت یا خیز شفت اثر نامطلوبی بر بیرینگ (بلبرینگ) نمی گذارد . بلبرینگها‌ی خود تنظیم با ابعاد متوسط و پر مصرف با حلقه آب بند با گریس کافی تا پایان عمر مفید نیز اریه می شوند.عموما بلبرینگهای خود تنظیم در ماشین آلات کشاورزی ، نوار نقاله ها و .. کاربرد فراوانی دارند.