عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ با بازدهی بالا

بلبرینگ ها نیز یکی از اجزای مکانیکی مهم در دستگاه ها می باشند که مسلما بازدهی بیشتر بلبرینگ ، موجب بازدهی کلی دستگاه خواهد گردید، یکی از مهم ترین عوامل که در کارکرد و عملکرد بلبرینگ موثر می باشد ایجاد پوشش دهی و یا فرایند پوشش دهی بلبرینگ برای از بین بردن اصطکاک در بلبرینگ می باشد. به تازگی یک تیم تحقیقاتی شروع به مطالعات در مورد بازدهی بیشتر یاتاقان و بلبرینگ انجام داده اند در این تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که پوشش اکسید روی (ZnO) بر روی بلبرینگ باعث بازدهی بیشتر این قطعه خواهد گردید.از این نوع بلبرینگ در تولید ژنراتور کوچک استفاده شده است. روش های پوشش اکسید روی (ZnO) متفاوت می باشد ولی در پوشش دهی بلبرینگ با اکسید روی این نکته حائز اهمیت می باشد که ضریب اصطکاک بلبرینگ بعد از پوشش دهی تا یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. و در نتیجه این امر باعث میگردد مصرف سوخت بسیار کاهش پیدا کند.