عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

برخی از ویژگی های رولربیرینگ های مخروطی ULTAGE عبارتند از: