عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بال بوشینگ

ز زمانی که شافت به یک میله راهنما بدل شد، بییرینگهای خطی نیز مورداستفاده قرار گرفتند. درواقع شافت با حرکت خطی خود به‌صورت رفت‌وبرگشت موجب تسهیل عمل کرد سیستم شدند. به‌طورکلی در سالیان گذشته بوش در این چهارچوب مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. از دهه ۷۰ میلادی به التقاطی مناسب گوشت ساچمه‌ای به آن اضافه گردید تا حرکتی روان‌تر و بدون لغزش کلیرنس در پی داشته باشد. بعد از دهه 70 میلادی فروش بال بوشینگ INA به‌طور محسوسی رواج یافت