عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آنالیز روانکار، یکی از راهکارهای اساسی در پایش وضعیت و نگهداری مناسب از بیرینگ ها است.

آنالیز روانکار، یکی از راهکارهای اساسی در پایش وضعیت و نگهداری مناسب از بیرینگ ها است. تا چندی پیش، آنالیز روانکارها بیشتر محدود به آنایز روغن می شد و با توجه به این که نزدیک به ۸۰ درصد بیرینگ های غلتشی توسط گریس روانکاری می شوند، کمبود قابل توجهی در این حوزه وجود داشت که خوشبختانه با معرفی کیت تست گریس شرکت SKF این خلأ برطرف گردید.

برخی از  مزایای استفاده از کیت تست گریس SKF عبارتند از:

* ممانعت از آسیب دیدگی بیرینگ به دلیل روانکاری نامناسب

* امکان تنظیم فواصل گریس کاری مجدد بر مبنای وضعیت واقعی بیرینگ

* امکان تأیید مناسب بودن یا نبودن یک گریس معین، برای یک کاربرد مشخص

* عدم نیاز به آموزش تخصصی برای استفاده از کیت

* عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی خطرناک

* نیاز به مقدار بسیار محدودی از گریس (نیم گرم) برای انجام تست ها