عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

Cylindrical Roller Bearings بلبرینگ و شرح آن از بلبرینگ NTN

موقعیت Cylindrical استوانه غلتک کرده‌اند که یک خط تماس با اصلاح استوانه حلقه درونی و بیرونی raceways هستند , در حالی که توریست‌ها با هدایت دنده‌هایم در زمین یا حلقه بیرونی و درونی . این شکل استوانه ای اجازه می‌دهد تا به جنبش محوری حلقه درونی نسبت به حلقه بیرونی . این امر به ویژه مهم است که تطبیق انبساط حرارتی , که هر دو حلقه باید مطبوعات - نصب شده باشد.

فارسی