عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

گرانروی چیست؟

گرانروی در بلبرینگ ها یکی از مهم ترین ویژگی های روانکارهای صنعتی می باشد و از این رو تعیین گرانروی روغن های مورد استفاده در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و راهکارهای مختلفی برای آن ارائه شده است.

فارسی