عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ویسکوزیته روغن پایه در بلبرینگ

ویسکوزیته روغن پایه

ویسکوزیته به مقاومت سیال (روانکار) در مقابل جاری شدن اطلاق می‏شود.

اهمیت ویسکوزیته روغن پایه (90-85% وزن گریس را تشکیل می‏دهد) برای دارا بودن قدرت لازم جهت نگهداشتن اجزاء برینگ از تماس مستقیم با یکدیگر مد نظر می‏باشد.

فارسی