عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

واشرهای بلبرینگ Bearing washers

واشرهای بلبرینگ   Bearing washers

همانگونه که در مورد رولبرینگ  های استوانه ای کفگرد گفته شد، می توان به جای استفاده از واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیار دار race way washers و واشرهای کفی Thrust washers استفاده نمود. واشرهای شیاردار از جنس فولاد کرومی سخت کاری شده هستند. شیار آنها پرداخت شده و بقیه سطوح ماشینکاری شده اند.

در مواردیکه دقت به هم مرکز بودن واشرها، زیاد مورد نیاز نباشد، می توان از این نوع واشرها به عنوان واشر شافت و محفظه استفاده نمود.

واشر کفی معمولاً ضخامت بسیار کمی داشته 1mm و از جنس فولاد فنر است. این نوع واشرها نیز می توانند به جای واشر محفظه یا شافت بکار برده شوند.

در این رولبلبرینگ  ها، می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washers و دو سری مجموعه قفسه و غلتک رولبلبرینگ  را دو طرفه کرد که بار محوری را از دو طرف متحمل شود. در رولبلبرینگ  های کف گرد سوزنی هیچ نوعی ناهمراستایی مجاز نیست.

قفسه رولبلبرینگ های سوزنی کف گرد فولادی و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت بلبرینگ  تا دمای 120ºc توانایی کارکرد دارد.

در قطعاتی که با رول بلبرینگ  تماس مستقیم دارند Associated components مسائلی نظیر دارا بودن زاویه درست نیست به محور شافت و حالت یکنواخت داشتن (پله ای نبودن) از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت عدم استفاده از واشرهای محفظه و شافت، سختی سطحی که مجموعه قفسه و غلتک ها بر روی آن قرار می گیرد باید بین 58 HRC الی 64 HRC بوده و زبری سطح از m µ0.2 بالاتر نباشد (Ra<0.2 m). درجه سختی پایین تر به منزله افت ظرفیت تحمل بار مجموعه خواهد بود.

هدایت شعاعی مجموعه قفسه و غلتک ها بخصوص در سرعتهای بالا ضروریست.

فارسی