عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نشمينگاه طراح plummer مدل SNL بيشترين كاربرد را بين انواع نشيمنگاه ها دارد به علت تنوع اين نشيمنگاه ها به ندرت لازم است

 خصوصيات طراحي

نشمينگاه طراح plummer مدل SNL بيشترين  كاربرد  را بين انواع نشيمنگاه ها دارد به علت تنوع اين نشيمنگاه ها به ندرت لازم است  كه نشيمنگاه خاص براي  كاربردي  بلبرینگ طراحي شود . خصوصيات  اصلي اين  نشيمنگاه ها در زير شرح داده مي شوند .


اجزاي  سيستم
نشيمنگاه هاي مدل SNL شامل مجموعه اي از نشيمنگاه ها مشابه در طراحي با ابعاد متفاوت  مي باشند . با تركيب  اين نشيمنگاه ها با اب بند هاي مختلف  (شكل زير) گزينه هاي مختلفي در محدوده  توليدات  استاندارد  به دست مي آيد . نشيمنگاه هاي  SNL مي تواند  براي شفت  ها از قطر 20mm تا 160mm بكار  برده شوند

 

پايه تقويت شده
پايه نشيمنگاه  به وسيله  تيغه ها وگوشت  اضافي  در اطراف  سوراخ  هاي اتصال  نشيمنگاه به پايه تقويت  شده است  تا اتصال  بهتري  با صفحه  پايه (Base Plate) ايجاد كند  پيچ هاي  متصل  كننده را مي توان پيش بار كرده تا  اتصال  بهتري  به دست آيد  اين مسئله  باعث تغيير  شكل پايه  ويا سوراخ  نشيمنگاه نمي شود .

 


اتصال پايه
نشيمنگاه هاي SNL به صورت  استاندارد  داراي دو سوراخ اتصال  در پايه  مي باشند  نشيمنگاه ها با ابعاد  511-609 و بزرگ تر به صورت  استاندارد با چهار  سوراخ اتصال  در پايه و با شماره فني  FSNL موجود  ميباشند  همچنين  نشيمنگاه هاي بزرگ  بدون سوراخ  اتصال  با شماره فني  SSNLD  وفقط با  جنس  چدن  داكتيل نيز موجود  مي باشند .
همچنين  نشيمنگاه هاي كوچك  تر از 511-609 را مي توان  با چهار  سوراخ  براي نصب استفاده  نمود  در اين حالت  محل  ايجاد سوراخ ها بر روي  پايه علامت گذاري  شده اند .


انتقال حرارت
تيغه هاي  اضافي  در پايه  نشيمنگاه سطح  مقطع  بين  نشيمنگاه و پايه را افزايش داده وباعث  بهبود انتقال  حرارت از  بيرينگ به پايه  مي شوند .


امكانات روانكاري  مجدد
در پوش نشيمنگاه هاي  SNL داراي  دو سوراخ  بسته  شده براي نصب  گريس  خور Grease Nipples مي باشند يكي از  اين سوراخ  ها با در پوش  فلزي  بسته  شده و ديگري داراي گريس خور است .
همچنين سه محل اضافي ديگر براي روانكاري مجدد  بيرينگ  وآب بند ها علامت گذاري شده اند .


علامت گذاري پايه ها ودر پوش ها
پايه ودر پوش نشيمنگاه ها  در حين  ساخت  نسبت  به هم تنظيم  مي شوند وقابل  تعويض  بانشيمنگاه هاي ديگر  نمي باشند . براي  جلوگيري  از اشتباه  هر پايه  ودر پوش  با شماره  منحصر  به فردي علامت  گذاري  مي شوند .


كمك در نصب
براي نصب ساده و تنظيم  دقيق  همراستايي،‌ در دو صفحه انتهايي  پايه  نشيمنگاه علامت هايي كه نشان  دهنده  محور سوراخ  Bore Axis ومحوري  عمودي  Vertical Axis هستند ،حك شده است .


علامت  گذاري محل سوراخ ها براي نصب  تجهيزات  جانبي
محل سوراخ ها براي نصب  دوال  پين Dowel pin سنسورهاي تشخيص وضعيت و يا تجهيزات  گريسكاري  اضافي  بر روي نشيمنگاه علامت گذاري شده اند .

 

 

فارسی