عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

فواید توپی چرخ اتومبیل

از آن جا که طی سال های اخیر توجه به مسائل زیست محیطی رو به افزایش بوده و به تبع آن، آیین نامه های زیست محیطی مختلفی در ژاپن، آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای در حال توسعه تصویب گردیده، تقاضا برای وسایل نقلیه کم مصرف از قبیل اتومبیل های هیبریدی و الکتریکی جهش قابل توجهی داشته است. یکی از این راهکارها کاهش میزان اصطکاک در بلبرینگ توپی چرخ اتومبیل ها است.
فارسی