عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

فروش بلبرینگSKF

SKF تولید کننده انواع بال بیرینگ و رولربیرینگ های مورد استفاده در صنعت می باشد. این بیرینگ ها با ابعاد مختلفی موجود هستند و کاربردها و شرایط کاری بسیار متنوعی را شامل می شوند. همچنین این تولید کننده دسته وسیعی از بیرینگ های ساده، انواع راد اندها (بلبرینگ های مفصلی) و بوش ها را برای نیاز های کنترل نواسانات جابجایی خطی را مهیا می کند. طراحی و موادخام گوناگون این کمپانی بسیار وسیع هستند و همه نیاز های مختلف صاحبان صنایع را برآورده می کند.

فارسی