عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

فاکتورهایی که در انتخاب بلبرینگ باید در نظر گرفته شود

فاكتورهايي هستند كه بايد در انتخاب يك بيرينگ استاندارد در نظر گرفته شوند، كه عبارتند از:
• فضاي موجود
• بارها
• عدم همراستايي (Misalignment)
• دقت
• سرعت
• حركت بي سروصدا
• سفتي (Stiffness)
• جابجايي محوري
• نصب و بيرون آوردن بيرينگ
• بيرينگ‌هاي آب‌بندي شده

فارسی