عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

طرح هاي بيرينگ

 طرح هاي بلبرینگ

اين بيرينگ‌ها به صورت باز و آب‌بند شده براي قطر شفت 1mm تا 50mm موجود مي‌باشد. همچنين اين بيرينگ‌ها به صورت فلنج‌دار مطابق با استاندارد ISO 8443:1999 نيز توليد مي‌شوند.بلبيرينگ‌ها از جنس فولاد ضد زنگ با پيشوند W در شماره فني آنها مشخص مي‌شوند، نظير W626-2Z
طرح اصلي بيرينگ
طرح اصلي بيرينگ‌ها به صورت باز و بدون آب‌بند مي‌باشد. بيرينگ‌هاي بازي كه با آب‌بند يا حفاظ‌فلزي نيز توليد مي‌شوند ممكن است بنابر دلايل ساخت داراي فرورفتگي محل نصب آب‌بند باشند.

 بيرينگ هاي آب بند شده

بيشتر بيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ با حفاظ فلزي نيز موجود بوده و بعضي از آنها با آب‌بند تماسي نيز توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با حفاظ فلزي و آب‌بند در دو طرف براي كل مدت سرويس گريس زده شده‌اند و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بيرينگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته شوند و يا تا دماي بالاتر از80oc  گرم شوند. دو نوع مختلف گريس استاندارد در اين بيرينگ‌ها بكار رفته است كه نوع گريس بستگي به ابعاد بيرينگ دارد. گريس استاندارد در شماره فني بيرينگ مشخص نمي‌شود. گريس 25 تا 35 درصد فضاي خالي در بيرينگ را پر مي‌‌كند.

فارسی