عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

شفت ابزار تراز TKSA 11

فن آوری های جدید بلبرینگ باعث می شود تراز شفت ساده تر و مقرون به صرفه تر

SKF TKSA 11 یک ابزار تراز شفت های نوآورانه است که با استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت ها و به طور مستقیم راهنماهای کاربر را از طریق فرایند تراز شفت .. با تمرکز بر وظایف تراز هسته است، TKSA 11 طراحی شده است که بسیار آسان برای استفاده ابزار ویژه برای زبان آموزان تراز و برنامه های کاربردی فشرده مناسب است. SKF TKSA 11 ابزار برای اولین بار در بازار است که با استفاده از سنسورهای مجاورت القایی، امکان دقیق و قابل اعتماد هست شفت به مقرون به صرفه برای هر بودجه است

فارسی