عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

رولبرینگ بشکه ای FAG


رولبرینگ بشکه ای FAG

این رولبرینگ ها در انواعی با سوراخ داخلی استوانه ای و با سوراخ داخلی مخروطی وجود دارد،این رولبرینگ ها خاصیت خود تنظیمی دارند و این نوع رولبرینگ ها توانایی تحمل نیروی بسیار زیاد را داراست. برای نصب رولبرینگ با سوراخ مخروطی بوش های کششی نیز تولید می شود.

 

فارسی