عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روغن‏کاری برینگ

استفاده از روغن به عنوان روانکار در مواردی است که بعلت سرعت و دمای بالا، گریس قادر به عملکرد مناسب نباشد و یا مکانیزم قطعات مجاور برینگ، قطعاتی نظیر چرخ دنده باشد که به خاطر مسائل سرعت و اصطکاک ملزم به استفاده از روغن باشیم.

فارسی