عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بيرينگ هاي آب بند شده

 بلبرینگ هاي آب بند شده

بلبرینگهاي خود تنظيم با آب‌بند تماسي در دو طرف بيرينگ نيز توليد مي‌شوند (پسوند 2RS1  در شماره فني-شكل زير) اين آب‌بندهاي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي مي‌باشند كه مقاوم به سايش و روغن هستند.
دماي مجاز كاركرد اين آب‌بند‌ها از  40oc- تا 100oc+ است.  ولي براي مدت كوتاه در دماي  120 oc+ نيز قابل استفاده مي‌باشند. لبه‌هاي آب‌بند بر گوشه‌هاي پخ‌رينگ داخلي فشار كمي وارد مي‌كنند. (جدول زير)

بلبرینگهاي آب‌بند به صورت استاندارد محتوي گريس با غليظ كننده ليتيمي با خواص ضد زنگ‌زدگي خوب و ديگر خواص ذكر شده مي‌باشند
 


توجه:
بيرينگ‌هاي آب‌بند شده براي كل دوره كاركرد روانكاري شده‌اند و نياز به تعمير و نگهداري ندارد. اين بيرينگ‌ها نبايد قبل از نصب تا بيش از دماي 80oc گرم شده و يا شسته شوند.

فارسی