عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بوشهای کششی (Withdrawal sleeves) با یک لایه محافظ روکش شده اند.

    بوشهای کششی  (Withdrawal  sleeves)
    این بوشها با یک لایه محافظ روکش شده اند. دارای شکاف بوده و شیب سطح بیرونی آنها 1/12 است.تعداد معدودی نیز دارای شیب 1/30 هستند. که جهت رولبرینگ های بشکه ای عریض سری 241K30 , 240K30 مصرف می شوند.
    همانند بوشهای تبدیلی، بوشهای کششی با قطر داخلی 200mm به بالا دارای شکافها و سوراخهای لازم جهت تزریق روغن هستند که در این حالت با علامت AOH مشخص می شوند.

          

جا زدن و درآوردن اصولی و صحیح برینگ ها تأثیر زیادی بر طول عمر آنها دارد. ابزارهایی که بدین منظور استفاده می شوند در سه گروه: مکانیکی، هیدرولیکی و گرمایی طبقه بندی می شوند.
استفاده از روش تزریق روغن در جا زدن و درآوردن برینگهای بزرگ با سوراخ داخلی مخروطی بسیار موثر است. این روش شامل تزریق روغن به فواصل بین محل تماس سطوح فلزی و در نتیجه کاهش اصطکاک و نیروی لازم برای هل دادن برینگ بر روی شافت می شود.

     

از این نوع ابزارها برای جا زدن و درآوردن برینگهای کوچک استفاده می شود. عمومی ترین نوع این ابزارها عبارتند از آچار گلویی خاردار Hook Spanner و آچارگلویی سنگین کار Impact Spanner است. استفاده از آنها برای بستن مهره و به جلو راندن و جا زدن برینگها بر روی شافت مخروطی یا بوش تبدیلی و نیز درآوردن برینگ از روی بوش کشش متداول است.
آچار گلویی خاردار فولادی بوده و نقاط پر فشار آن ماشینکاری و سخت کاری شده است. نوع سنگین کار آن از چدن گرافیک کروی بوده و وزن نسبتاً کمی دارند.  

هدایت کننده های غلتشی حرکت خطی، در سطح کیفی مورد تأیید ISO-9002 و با استفاده از روشی که تأثیر منفی را در (آلودگی) محیط جهانی کاهش می دهد، تولید می شوند.

فارسی