عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بوشهای کششی Withdrawal sleeves بلبرینگ

این بوشها بلبرینگ با یک لایه محافظ روکش شده اند. دارای شکاف بوده و شیب سطح بیرونی آنها 12/1 است. تعداد معدودی نیز دارای شیب 30/1 هستند. که جهت رولبرینگ های بشکه ای عریض سری 241K30, 240K30 مصرف می شوند.
همانند بوشهای تبدیلی، بوشهای کششی با قطر داخلی 200 mm به بالا دارای شکافها و سوراخهای لازم جهت تزریق روغن هستند که در این حالت با علامت AOH مشخص می شوند.

فارسی