عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ و طرح

 طرح هاي بلبرینگ

اين بلبرینگ‌ها به صورت باز و آب‌بند شده براي قطر شفت 1mm تا 50mm موجود مي‌باشد. همچنين اين بلبرینگ‌ها به صورت فلنج‌دار مطابق با استاندارد ISO 8443:1999 نيز توليد مي‌شوند.بلبلبرینگ‌ها از جنس فولاد ضد زنگ با پيشوند W در شماره فني آنها مشخص مي‌شوند، نظير W626-2Z
طرح اصلي بلبرینگ
طرح اصلي بلبرینگ‌ها به صورت باز و بدون آب‌بند مي‌باشد. بلبرینگ‌هاي بازي كه با آب‌بند يا حفاظ‌فلزي نيز توليد مي‌شوند ممكن است بنابر دلايل ساخت داراي فرورفتگي محل نصب آب‌بند باشند.

 بلبرینگ هاي آب بند شده

بيشتر بلبرینگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ با حفاظ فلزي نيز موجود بوده و بعضي از آنها با آب‌بند تماسي نيز توليد مي‌شوند. بلبرینگ‌ها با حفاظ فلزي و آب‌بند در دو طرف براي كل مدت سرويس گريس زده شده‌اند و نياز به تعمير و نگهداري ندارند. اين بلبرینگ‌ها قبل از نصب نبايد شسته شوند و يا تا دماي بالاتر از80oc  گرم شوند. دو نوع مختلف گريس استاندارد در اين بلبرینگ‌ها بكار رفته است كه نوع گريس بستگي به ابعاد بلبرینگ دارد. گريس استاندارد در شماره فني بلبرینگ مشخص نمي‌شود. گريس 25 تا 35 درصد فضاي خالي در بلبرینگ را پر مي‌‌كند.

فارسی