عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ شیار عمیق

١.بلبرینگ شیار عمیق : متداولترین نوع بلبرینگ در بازار است . موارد استفاده زیاد دارد و می تواند نیروهای شعاعی و نیروهای محوری را در دو جهت تحمل می کند و برای سرعت های بالا مناسب است

فارسی