عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ شناور

این نوع بلبرینگ برای کار در محیط ها با درجه حرارت بالا درنظر گرفته می شود از این نوع بلبرینگ در جایی که امکان بازی بیشتر (تلرانس بالاتر) وجود دارد استفاده می شود. 
برای بلبرینگ شناور یک جای بازی محوری که با حرف در شکل نشان داده شددر نظر می گیرند هر چه بلبرینگ بزرگتر شود باید این جای بازی بیشتر شود. 
اما این نوع بلبرینگ ها برای هدایت محوری خیلی فیت مورد استفاده قرار نمی گیرند و در زمان مونتاژ هیچ گونه اجباری نمی باشد که جای بازی محوری) بصورت دقیق رعایت شود. بلکه فقط باید فاصله ای برای آن در نظر گرفت که گرمای تولید شده در صورتی که بلبرینگ در وضعیت نامطلوب قرار گیرد باعث گیرپاژ آن نشود . اصول مونتاز در مورد بلبرینگ شناور باید بطور کامل رعایت شود ولی هیچگونه احتیاجی به تنظیم دقیق ندارد. مثلا می توان از بلبرینگ شیاردار استفاده کرد. در بلبرینگ های شناور استوانه ای با نرم ساخت Nj تعادل طولی آن فقط در خود بلبرینگ امکان پذیر است. بلبرینگ ساچمه ای و رولبرینگ جزو بلبرینگ شناور نیستند برای اینکه جای بازی محوری و همچنین جای بازی شعاعی آنها بزرگتر است . در بلبرینگ ساچمه ای این خطر وجود دارد که ساچمه ها بر عکس جهت خود در امتداد دیوار بلبرینگ به حرکت در آیند و به همین دلیل بلبرینگ در زمان کوتاهی خراب خواهد شد. 
 

فارسی