عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ایگرگ

بلبرینگ ایگرگ y bearings یکی از انواع بلبرینگ های تولید شده بلبرینگ ایگرگ نام دارد که نام انگلیسی آن وای بیرینگ می باشد . این نوع بلبرینگ گونه ی تغییر یافته ی بلبرینگ های شیار عمیق می باشند .بلبرینگ های ایگرگ بر اساس تثبیت به چند نوع تقسیم بندی می شوند

فارسی