عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگهای مغناطیسی

بلبرینگهای مغناطیسی حرکت یک متحرک را بدون تماس فیزیکی ممکن می سازند.اصول عملکرد بلبرینگهای مغناطیسی بر اساس این است که یک آهنربای الکتریکی یک جسم فرومغناطیس را می رباید. در شرایطی که سرعت حرکت وسایل مکانیکی بسیار زیاد می باشد و یا بارهای سنگین وارد شده است، می توان از بلبرینگ های مغناطیسی استفاده کرد.

تعدادی از وسایل با سرعت بالا،از جمله سیستم های ذخیره انژی چرخ لنگر پیشرفته، از بلبرینگ های مغناطیسی استفاده می کنندبطوری که این بلبرینگ ها به چرخ لنگر اجازه می دهند تا در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یاتاقان, شناور شود.تعدادی از چرخ های لنگر در سرعت های بالای ۵۰ هزار دور کامل بر دقیقه عمل می کنند. یاتاقان های معمولی توپی یا غلتکی در چنین سرعتهایی یا به پایین ذوب می شوند و یا منفجر می شوند. یاتاقان مغناطیسی اجزای متحرک ندارد لذا می تواند این سرعت های باور نکردنی را تحمل کند.

مزایای استفاده از بلبرینگ های الکترومغناتیس عبارت است از:

نداشتن تماس مکانیکی و آلودگی روغن ناشی از کارکردن

نبود هیچگونه مایع و سیستم روانکاری

قابلیت استفاده در فراینده های مختلف باطیف حرارتی وسیع و سرعت های بالا

مصرف کم انرژی و قابل کنترل بودن دینامیک روتور

فارسی