عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

برای جا زدن بلبرینگ چه نکاتی را باید مدنظر داشت؟

بلبرینگ هاي SKF فقط وقتي كه اجزاي جانبي آن‌ها دقت‌ها و تلرانس‌هاي لازم را داشته باشند عملكرد بهتري خواهند داشت. قطر شفت‌هاي استوانه‌اي و محل نشستن بلبرینگ در نشيمنگاه را بايد در دو مقطع و در چهار قطر به كمك گيج اندازه‌گيري كرد  . محل نشستن بلبرينگ هاي skf بر روي شفت‌ها مخروطي را با رينگ‌گيج، گيج‌هاي مخصوص مخروطي و يا ميله‌اي سينوسي بررسي مي‌كنند

فارسی