عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

برای جا به جا کردن بلبرینگ از چه دستکشی استفاده میشود؟

بهتر است هميشه  از دستكش و تجهيزات جا بجايي و بلند كردن، كه براي نصب‌كردن و بيرون آوردن

بلبرينگ هاطراحي شده‌اند، استفاده كنيد. اين كار همانطور كه  باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌شود باعث خستگي كم‌تر، خطر كم‌تر و احتمال بروز صدمات بدني را كاهش مي‌دهد.
به دلايل فوق استفاده از دستكش مقاوم به حرارت و روغن هنگام جا بهجايي بلبرينگ  گرم و آغشته به روغن توصيه مي‌شود. اين دستكش‌ها بايد سطح خارجي با دوم و سطح داخلي نرم و ضد حساسيت داشته باشد

فارسی