عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

استاندارد کاربرد بلبرینگ چیست؟

ظرفیت‌های اسمی حمل بار دینامیکی بلبرینگ ها  مطابق با روش ارائه شده در استاندارد ISO 281:1990 تعیین می‌شود که مقادیر آورده شده در جداول انواع کاتالوگ هابرای

فولاد بلبرینگ کروم‌دار

و فولاد عملیات حرارتی شده

به منظور دستیابی به حداقل سختی ۵۸ HRC و کاربرد بلبرینگ تحت شرایط طبیعی صادق می‌باشند.

 

همانطور که قبلا گفته شد عمر یک بلبرینگ عبارت است از:

    تعداد دوران‌ها

یا

    تعداد ساعات کارکرد

در یک سرعت ثابت ، قبل از این که اولین نشانه های خستگی بلبرینگ (پوسته شدن Flaking/Spalling) بر روی یکی از کنس ها یا اجزای غلتنده ایجاد شود.
تجربه در واقیت عمر بلبرینگ ها نشان می دهد که:

    دو بلبرینگ ظاهراً مشابه
    تحت شرایط کارکرد یکسان

عمرهای متفاوتی دارند و بنابراین به تعریف دقیق‌تری از عمر بلبرینگ برای محاسبه کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آن نیاز است.

 

تمام اطلاعات موجود در رابطه با کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار دینامیکی آنها بر اساس (عمر L10) می باشد که ۹۰% از یک گروه بزرگ از بلبرینگ های مشابه ( در یک آزمایش ) ، به آن می رسند و یا از آن فراتر هم می روند.

 

فارسی