عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

اجزای بلبرینگ ماشین

- رینگ داخلی بلبرینگ
۲- رینگ خارجی بلبرینگ
۳- جزء غلتنده (Rolling Element) که شامل : ساچمه (Ball) ، رولر استوانه ای (Cylindrical Roller) ، رولر سوزنی (Needle Roller) ، رولر مخروطی (Tapered Roller) و رولر بشکه ای (Spherical Roller)
۴- قفسه بلبرینگ (Cage)
۵- آب بند یا همان کاسه نمد بلبرینگ که از جنس الاستومر (Elastomer) ، نوع تماسی (در شکل نشان داده شده است) یا کاسه نمد فلزی (Sheild) غیر تماسی از ورق فولادی
۶- قطر خارجی کنس خارجی بلبرینگ
۷- قطر داخلی کنس داخلی بلبرینگ

فارسی