عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

چرا در بلبرینگ های شیار عمیق از قفسه های دو تکه استفاده می شود

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه نحوه مونتاژ ساچمه ها بین رینگ ها را نشان می دهد . در ابتدا، فضای خالی ناشی از خارج از مرکز قرار گرفتن رینگ ها نسبت به هم، امکان قرار دادن ساچمه ها داخل رینگ ها را ایجاد می کند. لازم به ذکر است اندازه و تعداد ساچمه ها توسط معادلات مربوط و با توجه به الاستیسیته رینگ ها محاسبه می گردد. پس از قرارگیری تمامی ساچمه ها رینگ داخلی را در موقعیت هم مرکز با رینگ خارجی قرار می دهیم ، سپس ساچمه ها را در فضای بین رینگ ها با فواصل مساوی مرتب می کنیم ، در این حالت می توان قفسه را روی ساچمه ها مونتاژ نمود . اکثراً در بلبیرینگ های شیار عمیق از قفسه های دو تکه استفاده می شود ، این قفسه ها معمولا از پرسکاری ورق فولادی یا برنجی ساخته می شوند. نیمه های قفسه از دو طرف در بلبیرینگ قرار گرفته و توسط پرچ یا خم کردن لبه های اضافی خار مانند روی آنها به هم متصل می گردند. در برخی موارد از قفسه های پلاستیکی نیز استفاده می شود. در نمونه های پلاستیکی ،لبه های نگهدارنده قابل انعطافی تعبیه شده که به همین جهت براحتی و با فشار می توان آن را در داخل بلبیرینگ و ساچمه ها چفت کرد. در بلبیرینگ هایی که کاربرد ویژه داشته باشند از قفسه های یکپارچه ای مشابه قفسه های دو تکه پرسی که ساچمه ها را ثابت می کنند استفاده می شود. قفسه های یکپارچه این نوع بلبیرینگ ها که برای کار در سرعت بالا طراحی شذه اند ، می توانند توسط لبه های رینگ داخلی یا خارجی نیز در جای خود ثابت شوند . برای این نوع قفسه ها ، باید لبه های رینگ ها سنگ زده شود.