عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مناسب ترین بیرینگ ها برای استفاده در صفحات لرزاننده چیست ؟؟

همان طور که در پست قبلی اشاره شد، رولربیرینگ های کروی (بشکه ای)، مناسب ترین بیرینگ ها برای استفاده در صفحات لرزاننده می باشند. تولیدکنندگان مطرح بیرینگ، از طرق مختلف سعی دارند تا عملکرد رولربیرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی را بهبود دهند. مجموعه تدابیر اتخاذ شده از طرف این تولیدکنندگان موجب شده تا رولربیرینگ های کروی مورد استفاده در صفحات لرزاننده، دارای ویژگی های به خصوصی باشند که آن ها را از رولربیرینگ های کروی معمولی، مجزا می نماید.

یکی از مواردی که اغلب تولیدکنندگان رولربیرینگ های مخصوص کاربردهای ارتعاشی روی آن تمرکز دارند، افزایش دقت این بیرینگ ها از طریق کاهش تلرانس های ابعادی نسبت به نمونه های معمولی می باشد. به عنوان مثال، این کاهش تلرانس های ابعادی را می توان در رولربیرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی ساخت شرکت های SKF، FAG، NSK و NTN مشاهده نمود.

به علاوه، تولیدکنندگان بیرینگ به دنبال افزایش میزان بار مجاز در رولربیرینگ های کروی مخصوص کاربردهای ارتعاشی هستند تا از این طریق، ضریب اطمینان بالاتری نسبت به بارهای ضربه ای به وجود آورند. افزایش بار مجاز این بیرینگ ها از طریق  ارتقاء کیفیت فولاد مصرفی و بهبود فرآیندهای عملیات حرارتی صورت می گیرد.

در اغلب موارد، تولیدکنندگان رولربیرینگ های کروی ویژه کاربردهای ارتعاشی، تمرکز ویژه ای بر قفسه های این بیرینگ ها دارند، هر چند که برخی از آن ها از قفسه های فولادی و برخی دیگر از قفسه های برنجی در این بیرینگ ها استفاده می نمایند.

همجنین در بسیاری از موارد، رولربیرینگ های کروی ویژه کاربردهای ارتعاشی، دارای کلاس لقی شعاعی بالاتری نسبت به رولربیرینگ های کروی معمولی هستند.