عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مزایای پوشش اکسید روی بلبرینگ

با توجه به مشکلات پیش امده محیط زیست و آلودگی های محیطی ، بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین آلات دارای اهمیت بالایی می باشند. با کاهش دما و یا کم کردن اصطکاک ماشین ، می توان تاثیر بسزایی در طول عمر انواع بلبرینگ و رولبرینگ ایفا کرد. می توان از این پوشش در خلا و یا در اتمسفر نیز استفاده نمود.