عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

قفسه های PEEK، یکی از انواع قفسه های مورد استفاده در بیرینگ های شرکت SKF می باشد