عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

شرکت بلبرینگ NSK موفق به کسب تأییدیه کیفیت از شرکت ملی راه آهن فرانسه گردید

شرکت ملی راه آهن فرانسه (SNCF) تأییدیه نهایی در خصوص همخوانی استفاده از بیرینگ های مجموعه چرخ شرکت NSK برای قطارهای پرسرعت TGV این کشور را صادر نموده است. این تأییدیه نتیجه یک پروسه پنج ساله از ارتباط نزدیک میان مهندسین NSK و SNCF برای کسب اطمینان از تأمین فاکتورهای مورد نیاز این بیرینگ ها بوده است.

البته شرکت NSK قبلاً موفق به کسب تأییدیه های مشابهی در کشورهای ژاپن، کره و چین شده بود، ولی این اولین بار است که این شرکت موفق به کسب چنین تأییدیه ای از یکی از کشورهای اروپایی شده است و با توجه به این که SNCF یکی از بازیگران اصلی در حوزه قطارهای پرسرعت در جهان است، اخذ تأییده از این شرکت، دستاورد بزرگی برای شرکت NSK به شمار می رود.