عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

در واقع رولبرینگ بشکه ای کف گرد همان رولبرینگ بشکه ای با حالت کف گرد برای کاربرد در شفت یا محورهای عمودی می باشد. شکل زاویه دار بودن شیار ساچمه ها بر روی کنس بلبرینگ نسبت به شفت در این بلبرینگ ها برای آنها شرایطی جهت تحمل بارهای شعاعی و محوری فراهم کرده است.

ویژگی مهم دیگر رولبرینگهای بشکه ای کف گرد:

    وجود قابلیت خود تنظیم بودن آنها است

که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ بشکه ای کف گرد نسبت به ناهمراستایی شفت یا محور است.

    رولبرینگهای بشکه ای کف گرد تا دمای +۲۰۰ºc قابلیت کارکرد دارند

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

رولبرینگ بشکه ای کف گرد

 

رولبرینگ بشکه ای کف گرد همانند انواع دیگر بلبرینگ های کف گرد ، میتوانند:

    از هم تفکیک و جدا شوند

 

 

 

    واشر شفت ( کنس بلبرینگ ) همراه با قفسه و ساچمه ها ( غلتک ها )
    واشر محفظه یا واشر نشیمنگاه

دو قسمت رولبرینگهای بشکه ای کف گرد را تشکیل می دهند.

غلتک ها یا ساچمه های بشکه ای شکل در این نوع از رولبرینگ ها شکل نامتقارن داشته و همچنین تعداد زیاد این ساچمه ها و داشتن طراحی خاص در شیار ساچمه ها روی کنس بلبرینگ ، باعث تحمل بار های بسیار سنگین محوری و همچنین سرعت های نسبتا بالا برای رولبرینگ بشکه ای کف گرد شده است.

جنس قفسه رولبرینگ های بشکه ای کف گرد اکثرا از جنس فولاد یا برنج ماشینکاری شده می باشد که البته بعضی از سری های این نوع رولبرینگها دارای قفسه پنجره ای از جنس فولاد پرسکاری شده است. همگی این قفسه های رولبرینگ های بشکه ای کف گرد بوسیله یک بوش در کنس بلبرینگ ، تنظیم می شود.

جهت روانکاری رولبرینگ های کف گرد بشکه ای استفاده از روغن و گریس دارای افزودنی های EP بسیار مفید و توصیه می شود.