عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تجهیزات جانبی بلبرینگها

بلبرینگ هاي خود تنظيم

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم اختراع شركت SKF مي‌باشند. اين بلبيرينگ‌ها دو رديف ساچمه دارند كه داراي سطح غلتش كروي مشترك بر روي رينگ خارجي مي‌باشند.اين بلبيرينگ‌ها خود تنظيم بوده و به عدم همراستايي بين شفت و نشيمنگاه حساس نمي‌باشند. لذا براي كاربردهايي كه در آنها تغيير شكل شفت يا  عدم همراستايي وجود دارد، مناسب هستند. به علاوه بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم كم‌ترين اصطكاك را بين انواع مختلف بيرينگ‌ها دارند لذا در سرعت‌هاي بالا نيز حرارت زيادي توليد نمي‌كنند.
 بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم در طرح‌هاي مختلفي توليد مي‌شوند. كه عبارتند از،
• بيرينگ باز با طرح اصلي (شكل 1)


• بيرينگ آب‌بند شده (شكل 2)


• بيرينگ باز با رينگ داخلي بيرون زده (شكل زير)