عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بیرینگ های مورد توافق برای تحویل به ONCF شامل رولربیرینگ های کروی

بیرینگ های مورد توافق برای تحویل به ONCF شامل رولربیرینگ های کروی (بشکه ای) SKF می گردد که معمولاً به صورت تکی و یا سری هایی شامل دو عدد بیرینگ دو ردیفه می گردند.

رولربیرینگ های بشکه ای SKF

توسعه حمل و نقل ریلی در قاره آفریقا به سرعت ادامه دارد و در این میان، اپراتور راه آهن ملی مراکش (ONCF) یکی از مهم ترین فعالین عرصه راه آهن در قاره آفریقا می باشد. این شرکت در سال ۲۰۱۵ به عنوان اولین اپراتور راه آهن در آفریقا شناخته شد که موفق به برقراری خطوط قطارهای پرسرعت شده است که نمونه آن در تصویر زیر نشان داده شده است.
توسعه حمل و نقل ریلی در قاره آفریقا به سرعت ادامه دارد و در این میان، اپراتور راه آهن ملی مراکش (ONCF) یکی از مهم ترین فعالین عرصه راه آهن در قاره آفریقا می باشد.

خطوط قطارهای پرسرعت

به تازگی ONCF با شرکت SKF به منظور تأمین ۱۵۰۰۰ بیرینگ در طول مدت سه سال، برای استفاده در چرخ های واگن های مسافربری و باری به توافق رسیده اند. شرکت SKF به این دلیل به عنوان طرف این قرارداد انتخاب شده است که تنها تأمین کننده ای بود که همزمان قادر به تأمین مشخصات فنی سختگیرانه مشتری و تولید و تحویل بیرینگ های مورد نظر در بازه زمانی سه ماهه مورد نظر مشتری بود.
به تازگی ONCF با شرکت SKF به منظور تأمین 15000 بیرینگ در طول مدت سه سال، برای استفاده در چرخ های واگن های مسافربری و باری به توافق رسیده اند.

ONCF یکی از مهم ترین فعالین عرصه راه آهن در قاره آفریقا

بیرینگ های مورد توافق برای تحویل به ONCF شامل رولربیرینگ های کروی (بشکه ای) SKF می گردد که معمولاً به صورت تکی و یا سری هایی شامل دو عدد بیرینگ دو ردیفه می گردند. این بیرینگ ها توانایی تحمل ناترازی های بزرگ و مقادیر قابل توجهی از انحراف شفت را دارند.
رولربرینگ های کروی مخصوص راه آهن شرکت SKF نسبت به سایر رقبا از ظرفیت حمل بار بیشتری برخوردار می باشند

رولربرینگ های کروی مخصوص راه آهن شرکت SKF

رولربرینگ های کروی مخصوص راه آهن شرکت SKF نسبت به سایر رقبا از ظرفیت حمل بار بیشتری برخوردار می باشند که این ویژگی به خصوص در هنگام استفاده در واگن های باری سنگین، مزیت بزرگی به شمار می رود