عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بیرینگ های فوق دقیق، دسته ای از بیرینگ ها هستند که نسبت به بیرینگ های عادی از دقت بسیار بالاتری برخوردار می باشند.

بیرینگ های فوق دقیق، دسته ای از بیرینگ ها هستند که نسبت به بیرینگ های عادی از دقت بسیار بالاتری برخوردار می باشند. از این بلبرینگ ها در ماشین آلاتی که دقت عملکرد آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (به عنوان مثال در برخی از ابزارهای ماشین کاری)، استفاده می گردد. یکی از تولیدکنندگان مطرح بیرینگ های فوق دقیق، شرکت NSK است که بیرینگ های فوق دقیق آن از استقبال بالایی در ایران برخوردارند. به منظور دستیابی به دقت بالاتر، مراحل ساخت و کنترل کیفی بیرینگ های فوق دقیق، تفاوت هایی با بیرینگ های معمولی دارد. در این فیلم، برخی از کاربردهای بیرینگ های فوق دقیق شرکت NSK و مراحل ساخت این بیرینگ ها به اختصار نشان داده شده است.