عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ و روش استفاده از تجهیزات آنها

  غلاف هاي واسطه بلبرینگ  رايج ترين تجهيزات  جانبي  براي نصب بيرينگ  ها با رينگ  داخلي مخروطي  بر روي شفت   استوانه اي  بدون پله  ويا باپله  (شكل زير) مي باشند . استفاده از آنها  ساده بوده  و براي قرار  گرفتن بر روي شفت  نياز به تجهيزات  اضافي  ندارند. هنگامي  كه از غلاف  واسطه  بر روي  شفت بدون  پله استفاده  مي شوند   مي توان بيرينگ را در هر محلي بر روي  شفت  ثابت  كرد . هنگام  استفاده از آنها بر روي  شفت پله دار  به همراه  رينگ  پله دار،‌  بيرينگ بايد در محل  مناسب  قرار گيرد تا عمليات در آوردن  بيرينگ  آسان شود.غلاف هاي واسطه  به صورت مجموعه  كامل به همراه  مهره  و واشر
قفل  كن ارائه  مي شوند . در ابعاد  كوچك از مهره  و واشر  قفل كن  (a) استفاده مي شود  . ولي در ابعاد بزرگ تر  از واشر و گيره قفل كن  ( Locking Clip) (b) استفاده  شده است غلاف هاي داراي شكافي  در طول  بوده ومخروط خارجي آنها  1به 12 است . كليه  غلاف هها تا اندازه 40 فسفاته شده اند  ولي براي اندازه هاي بزرگ  عملياتي  انجام  نشده و  فقط  توسط ضد  زنگ  غير حلال   حفاظت   شده اند .
 غلاف  هاي واسطه  براي شفت  هاي متريك  واينچي  موجود  مي باشند.در اين جا  غلاف هاي متريك  شرح داده  شده اند،‌كه براي شفت  هاي متريك واينچي  بكار مي روند