عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ مقطع باریک چیست

بیرینگ های مقطع باریک بیرینگ های مقطع باریک ابعاد مقطع شان نسبت به قطرشان بسیار کوچک است به همین علت موجب صرفه جویی در فضا و صلبیت و دقت بالا میشوند . برخلاف استاندارهای سایر بیرینگ ها (بلبرینگ ها و رولبرینگ ها) که با افزایش قطر ضخامت نیز افزایش میابد تمام اندازه های بیرینگ های مقطع باریک یکسان هستند. بیرینگ های مقطع باریک کاربرد فراوانی در صنعت هوا و فضا ، فیکسچرهای جوشکاری و ربات های صنعتی دارند .