عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بزرگترین رولربیرینگ بشکه ای دارای نشت بند تولید شرکت SKF رونمایی شد

شرکت SKF بزرگترین رولربیرینگ کروی (بشکه ای) دارای نشت بند تولید خود را به یک مشتری پرویی تحویل می دهد. قطر داخلی این بیرینگ ۹۰۰ میلیمتر، قطر خارجی آن ۱۴۲۰ میلیمتر و پهنای آن ۵۱۵ میلیمتر است و نسبت به رکورد قبلی این شرکت در زمینه تولید رولربیرینگ های کروی دارای نشت بند، ۵۰ درصد بزرگ تر و سه برابر سنگین تر است.
قرار است بیرینگ مذکور در یک معدن مس بزرگ در پرو مورد استفاده قرار گیرد. این بیرینگ روی یک شفت افقی سوار خواهد شد و در محیطی با میزان گرد و غبار بالا فعالیت خواهد داشت. این گرد و غبار از دو منبع مختلف نشأت گرفته است؛ یکی محیط بیابانی اطراف محل معدن و دیگری فعالیت های مختلفی که بر روی سنگ های معدنی صورت می گیرد و عامل اصلی ایجاد گرد و غبار است.
بزرگترین رولربیرینگ کروی SKF

بزرگترین رولربیرینگ بشکه ای دارای نشت بند تولید شرکت SKF

این بیرینگ در پرس های غلتکی مورد استفاده قرار می گیرد و تحت تأثیر بارهای بسیار شدید (در محدوده ۳۳ درصد تا ۵۰ درصد بار مجاز) و بارهای ضربه ای قرار دارد. ترکیب این نوع بارگذاری با آلودگی شدید محیط، موجب شده تا عمر بیرینگ های مصرفی در این شرایط به شدت کاهش یابد. مشتری این بیرینگ خاص، امیدوار است که با استفاده از این بیرینگ، به طول عمری تا دو برابر نمونه های فاقد نشت بند برسد. این هدف البته دست یافتنی به نظر می رسد؛ چرا که در نمونه های کوچکتر رولربیرینگ های کروی، در شرایط کاری مشابه این معدن، طول عمر بیرینگ دارای نشت بند دو برابر بیرینگ فاقد نشت بند گزارش شده است.
البته در صورتی که از بیرینگ مورد نظر در قالب سیستم «سه حائلی» شرکت SKF استفاده شود، می توان انتظار عمر بالاتری در حد سه تا پنج برابر نمونه معمولی فاقد نشت بند داشت. منظور از سیستم «سه حائلی» شرکت SKF استفاده از بیرینگ دارای نشت بند در داخل هوزینگ های دارای نشت بند است و حائل سوم نیز گریسی است که در داخل محفظه هوزینگ وجود دار