عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

با به کار گرفتن چرخ کار حمل بار و حرکت دادن آن راحت تر شد.

اگر بخواهیم تاریخچه بلبرینگ را شرح دهیم به زمان انسانهای نخستین خواهیم رسید. زمانی که در آن آدمی به این نکته پی برد که قوانین طبیعت همیشه بر ضد او نیست و با استفاده از عقل خویش میتواند طبیعت را مهار نموده و به خدمت خویشتن درآورد. در حقیقت بشر از آغاز خلقت بر روی زمین تلاش کرده است تا با اختراعات و ابداعات خود، آسایش را برای خودش فراهم کند. بعد از کشف آتش ، اختراع چرخ را می توان بزرگ ترین موفقیت بشر متمدن دنیای باستان دانست.

 

با به کار گرفتن چرخ کار حمل بار و حرکت دادن آن راحت تر شد. اما اصطکاک  مخالف همیشگی حرکت نمی گذاشت چرخ به راحتی بچرخد.

ولی اصطکاک هرچه که هم قوی باشد نمی تواند در مقابل ذهن خلاق بشر مقاومت کند و همین ذهن خلاق همچنان سرسختانه به این مبارزه ادامه داده و حاصل و دست مایه آن همین تکنولوژی امروز ما است که بلبرینگ یا بیرینگ هم قسمتی کوچک اما مهم از این آوردگاه مبارزه آدمی با اصطکاک است.